EU:n RoHS-direktiivi

Euroopan unionin (EU) RoHS-direktiivin (tiettyjen haitallisten aineiden rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa) on tarkoitus vähentää sellaisten aineiden käyttöä, jotka ovat vaarallisia terveydelle tai ympäristölle. Jäsenvaltioiden RoHS-lakien pitää varmistaa, että 1.7.2006 lähtien useimpia uusia sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei voi myydä EU:ssa, jos ne ylittävät seuraavien aineiden sallitut pitoisuudet (w/w) homogeenisessa materiaalissa:

  • Lyijy (0,1 %)
  • Elohopea (0,1 %)
  • Kadmium (0,01 %)
  • Kuusiarvoinen kromi (0,1 %)
  • Polybromattu bifenyylieetteri (PBB) (0,1 %)
  • Polybromattu difenyylieetteri (PBDE) (0,1 %)

Toshiban käytäntönä on harjoittaa liiketoimintaa tavalla, joka on johdonmukainen järkevien ympäristötoimien kanssa, ja noudattaa sovellettavia ympäristölakeja ja -määräyksiä. Käyttämällä parhaita suunnittelu- ja hallintokäytäntöjä tehdään jatkuvasti parannuksia luonnonvarojen säästämiseksi ja ympäristön kannalta herkkien materiaalien käyttämisen minimoimiseksi.Toshiba Digital Media Company, johon Storage Device Division kuuluu, on edistänyt ekologisia tuotantomenetelmiä jo pitkään. ISO14001-standardin noudattamisen lisäksi Toshiba on ottanut käyttöön Green Procurement -ohjelman marraskuussa 2002, minkä ansiosta Toshiba on valmistanut ympäristöystävällisiä tuotteita myös ennen heinäkuussa 2006 pakolliseksi tullutta RoHS-direktiiviä.
Ensimmäiset RoHS-direktiivin mukaiset tuotteemme tulivat markkinoille vuoden 2004 loppupuolella.
Vuoden 2005 kolmannen vuosineljänneksen alusta lähtien tuotevalikoimamme on ollut täysin RoHS-normien mukainen.