MKxx05MAV

Productkenmerken

 • 2.5-inch 3.2 GB Capacity
 • 3 ms Track to Track seek
 • 3 Platters
 • 13 ms Average Seek Time
 • 128 KByte Data Buffer Capacity
 • ATA-2/3/4 supported
 • 12.5 mm Height
 • 69.85 mm Width
 • 100.0 mm Depth
 • 150 g Weight
 • 300,000 hours MTBF

Commerciële informatie

The MK-3205MAV is a 2.5-inch Hard Disk Drive with a capacity of 3.2 GB. It has a rotational speed of 4,200 rpm and supports UDMA 33.
 • Handleiding
  • Wachtwoordbeveiliging
   Met "Security Mode Features Set" (functies beveiligingsmodus ingesteld) kan de host een beveiligingswachtwoord eisen om onbevoegde toegang tot het harde-schijfstation te beletten.
   Een wachtwoord voor de harde schijf kan op drie manieren worden ingesteld:
   1. Via het BIOS van uw computer.
   2. De functie kan met speciale hulpprogramma's worden ingesteld.
   Als een wachtwoord is ingesteld, staat het station automatisch in de vergrendelingsmodus wanneer het de volgende keer wordt ingeschakeld. Als de gebruiker het wachtwoord niet meer weet, heeft hij geen toegang meer tot de gegevens.
   Gewoonlijk kunnen wachtwoorden op verschillende niveaus worden ingesteld. Ben voorzichtig daarmee - in het ergste geval hebt u geen toegang meer tot het station!
   Belangrijk: Denk eraan dat de "Security Mode Features Set" GEEN functie is van Toshiba, maar een standaard, door een ATAPI-opdracht ingestelde functie! De afdeling voor opslagapparatuur van Toshiba kan GEEN hulpprogramma's leveren voor het beheer van wachtwoorden!
   Voorzorgen bij de behandeling
   • Bedek de ventilatieopeningen (op de bovenplaat met het etiket "Caution") niet.
   • Houd het station aan de zijkanten vast; oefen geen druk uit op de bovenplaat.
   • Raak het moederbord ("PCBA") en de pennen van de interface niet aan.
   • Behandel de eenheid zorgvuldig en voorzichtig om schade door schokken, trillingen en elektrostatische ontlading ("ESD") te voorkomen.

    Overige informatie
   • Zie de sectie "Technische parameters" voor bijzonderheden over schroeven en draaimomenten.
   • Zorg dat de interfacekabel correct is aangesloten, dus pen 1 aan pen 1.
   • Ga na of uw systeem-BIOS de volle capaciteit van uw harde-schijfstation ondersteunt. Het kan nodig zijn een programma voor schijfbeheer te gebruiken om de beperkingen van het BIOS ongedaan te maken.
   Ratelend geluid (Ramp-Load)
   Het blijkt niet zo te zijn dat harde-schijfstations die bij het schudden een ratelend geluid maken, kennelijk een of ander defect bevatten. Voor harde schijven van Toshiba die de "Ramp-Load"-technologie gebruiken, is een dergelijk geluid normaal bij het schudden.
   Ramp-Load wordt gebruikt om de lees- en schrijfkoppen buiten de media te plaatsen wanneer de voeding is uitgeschakeld of de rust- of slaapstand is ingeschakeld. Vóór gebruik van Ramp-Load rustten de koppen op de media aan de binnenzijde van de platen. Dit gebied wordt de "landingszone" ("LZ") of het "Contact Start Stop"-gebied ("CSS") genoemd.
   Bij uitzonderlijk grote schokken van buitenaf is het mogelijk dat de actuator (het mechanisme waaraan de koppen bevestigd zijn) losraakt uit de ruststand. De lees- en schrijfkoppen kunnen zo over de platen bewegen en grote schade aanrichten. Bij oudere modellen werd de actuator met een magnetisch slot in de ruststand vastgezet. Bij de "Ramp-Load"-stations van Toshiba wordt naast het magnetisch slot ook een "traagheidsslot" toegepast. Dit slot wordt actief wanneer een uitzonderlijke kracht wordt uitgeoefend op de eenheid als deze is uitgeschakeld of in de rust- dan wel slaapstand staat. Het magnetische slot kan matige schokken doorstaan die onder normale omstandigheden kunnen optreden. Het traagheidsslot ratelt wanneer het station sterkere schokken ondervindt.

   De opmerking: "RATTLE NOISE IS NORMAL" staat ook op het veiligheidsetiket van de schijf.
   Een en ander geldt niet alleen voor Toshiba. Ramp-Load-schijven van een andere bekende fabrikant produceren hetzelfde geluid bij hevige schokken.
   Indeling en penbezetting van interfaceconnector


   1 Gereserveerd
   2 Master/slave-jumper
   3 Polariteitsnokken

   1 - HOST RESET
   2 AARDE
   3 HOST DATA 7
   4 HOST DATA 8
   5 HOST DATA 6
   6 HOST DATA 9
   7 HOST DATA 5
   8 HOST DATA 10
   9 HOST DATA 4
   10 HOST DATA 11
   11 HOST DATA 3
   12 HOST DATA 12
   13 HOST DATA 2
   14 HOST DATA 13
   15 HOST DATA 1
   16 HOST DATA 14
   17 HOST DATA 0
   18 HOST DATA 15
   19 AARDE
   20 PASNOK
   21 DMARQ
   22 AARDE
   23 - HOST IOW
   24 AARDE
   25 - HOST IOR
   26 AARDE
   27 IORDY
   28 - CSEL
   29 - DMACK
   30 AARDE
   31 HOST IRQ14
   32 - HOST IO16
   33 HOST ADDR 1
   34 - HOST PDIAG
   35 HOST ADDR 0
   36 HOST ADDR 2
   37 - HOST CS0
   38 - HOST CS1
   39 - HOST SLV/ACT
   40 AARDE
   41 + 5V (LOGIC)
   42 + 5V (MOTOR)
   43 AARDE
   44 GERESERVEERD
   Jumperinstellingen master/slave


   Afbeelding 1: Harde schijf van Toshiba in "Master"-modus.

   2 - Master/slave-jumper


   Om de harde schijf van Toshiba als "Master" te laten fungeren hoeft geen jumper te worden ingesteld.
   Afbeelding 2: Harde schijf van Toshiba in "Slave"-modus.

   2 - Master/slave-jumper   Om de harde schijf van Toshiba als "Slave" te laten fungeren moet de jumper "C/D" worden ingesteld zoals hierboven is aangegeven.
   Standaard montagegaten
   Vroeger waren de montagegaten van de 2,5-inch harde schijf van Toshiba als volgt aangebracht:   Afbeelding 1: Vroegere standaard montagegaten (SFF-8004)

   1 - IDE interfaceconnector
   2 - 34,93 mm
   3 - 38,1 mm   De plaats van dit montagegat zoals in afbeelding 1 is weergegeven, voldeed aan de standaard "Small Form Factor" (SFF) 8004. Deze standaard werd door vrijwel alle fabrikanten van harde schijven van 2,5 inch gebruikt. Alle leveranciers van notebooks zorgden dat inbouwvakken voor harde schijven geschikt waren voor deze standaard.
   Naarmate de technologie voortschreed, vonden steeds meer fabrikanten van harde schijven dat deze standaard te veel beperkingen had. Naar hun mening moesten zij steeds meer platen in steeds kleinere form factors proberen te passen.
   Men werd het erover eens dat de commissie die de standaard SFF-8004 had vastgesteld, nader onderzoek zou doen en rapport zou uitbrengen. Daaruit zijn diverse nieuwe standaarden, SFF-8200, SFF-8201 en SFF-8212, voortgevloeid. De onderstaande afbeelding 2 laat dit zien.
   Met de introductie van de harde schijf "MK0503MAT" van Toshiba is de nieuwe specificatie voor de montagegaten gehanteerd. De "MK0503MAT" was een harde schijf van 500 MB in een form factor van 8,45 mm (super-slim).
   Sindsdien zijn alle harde schijven van Toshiba compatibel met de nieuwere standaard. Men was het erover eens dat de specificatie flexibeler diende te zijn. Daarom is besloten dat er een tweede set montagegaten aan de specificatie moest worden toegevoegd.
   De standaard moest bovendien flexibel genoeg zijn om afzonderlijke fabrikanten van harde schijven te laten beslissen welke montagegaten zouden worden gebruikt. De standaard maakt het voor de fabrikant tegenwoordig mogelijk om een van de sets of beide sets montagegaten te gebruiken, dus de standaarden te mengen.
   Afbeelding 2: Nieuwe standaard montagegaten (SFF-8200/-8201/-8212)

   1 - IDE interfaceconnector
   2 - 14 mm
   3 - 90,6 m
   Identificatie modelnummer harde schijf van Toshiba
   This shows how to identify the capacity, form factor and read/write head technology of the recent Toshiba Hard Disk Drives:

   MKxxyyABC
   xx = Capacity
   yy = Read/Write head technology
   A = Indicates format of capacity (xx)
   B = Interface type (A = "IDE", P = "PCMCIA")
   C = Form factor


   The following Example shows the different meanings of the single letters and numbers:
   MK 6 4 1 1 M A V
   Form factor
   C = Automotive
   N = 19 mm
   T = 8.45 mm
   V = 12.5 mm
   F = 6.35 mm
   P = 9.5 mm
   L = 5.0 mm
   H = 8 mm (1.8")
   S = 9.5 mm
   X = 9.5 mm with 5.400 rpm (Fluid Dynamic Bearing)
   Y = 9.5 mm with 7.200 rpm (Fluid Dynamic Bearing)

   MK 6 4 1 1 M A V
   A = ATA interface
   L = Low power
   P = PCMCIA interface (1.8'' HDD)
   S = Serial ATA interface

   MK 6 4 1 1 M A V
   M = Capacity < 10Gb
   G = Capacity > 10Gb

   MK 6 4 1 1 M A V
   Read/Write Head technology
   01 / 03 / 05 = MR (= GMR if 1.8'' HDD)
   02 = TFH (= GMR if PCMCIA interface)
   04 / 06 / 10 / 12 = DSMR
   07 = Perpendicular recording (1.8'' HDD)
   08 = New Form Factor, flexfoil interface connector (1.8'' HDD)
   09 / 11 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 23 / 25 etc. = GMR

   MK 6 4 1 1 M A V
   Capacity
   If MAx: 14 = 1.4GB, 21 = 2.1GB, 64 = 6.4GB etc.
   If GAx: 10 = 10Gb, 18 = 18Gb, 40 = 40Gb etc.


   Note:
   MR = Magneto-Resistive Head
   TFH = Thin Film Head
   GMR = Giant MR Head
   DSMR = Dual Stripe MR Head


   Further examples are:

   MK6412MAT
   6.4 GByte capacity, 8.45 mm form factor using DSMR read/write head technology
   MK4026GAX
   40 GByte capacity, 9.5 mm form factor with FDB motor at 5,400 rpm
   MK1003MAV
   1.0 GByte capacity, 12.5 mm form factor using MR read/write head technology
   MK8032GSX
   80 GByte capacity, 9.5 mm form factor, SATA interface with FDB motor at 5,400 rpm

   How to encode a Toshiba Hard Disk Drive Serial Number?

   The Toshiba serial number (S/N) includes details of the date of manufacture. The first digit of the serial number indicates the Month of manufacture and the 2nd digit indicates the Year.

   Example:
   M Y x x x x x x x
   M = Month
   Y = Year

   The month digit goes from 1, for January, through to 9, for September, and then X, Y and Z, for October, November and December.

   Examples:
   2 8 1 7 0 0 0 1 A
   2 = February
   8 = 1998

   3 0 5 4 4 3 0 6 T
   3 = March
   0 = 2000

   X 9 D 7 8 3 3 1 T
   X = October
   9 = 1999

   The remaining digits contain information about factory and production line, and some digits are reserved for a continuously running serial number.
Back to Top