MKxx10MAT

Produktfunksjoner

 • 2.5-inch 4,3 GB Capacity
 • 3 ms Track to Track seek
 • 2 Platters
 • 13 ms Average Seek Time
 • 512 KByte Data Buffer Capacity
 • ATA-2/3/4 supported
 • 8.45 mm Height
 • 69.85 mm Width
 • 100.0 mm Depth
 • 95 g Weight
 • 300,000 hours MTBF

Kommersiell info

The MK-4310MAT is a 2.5-inch Hard Disk Drive with a capacity of 4.32 GB. It has a rotational speed of 4,200 rpm and supports UDMA 33.
 • Håndbok
  • Passordbeskyttelse
   Et sett av funksjoner i sikkerhetsmodus ("Security Mode Features Set") gjør det mulig for vertsmaskinen å implementere et passordsystem for å hindre uautorisert adgang til harddisken.
   Et passord for harddisken kan stilles inn på forskjellige måter:
   1. Det kan hende at BIOS i datamaskinen din er utstyrt med denne funksjonen.
   2. Via spesiell programvare.
   Når et passord er innstilt, vil harddisken automatisk gå inn i låst modus etter neste gangs oppstart. Hvis passordet går tapt, vil ikke harddiskstasjonen gi brukeren tilgang til noen data.
   Generelt kan det stilles inn forskjellige nivåer av passord. Vær forsiktig - i verste fall vil det ikke lenger være mulig å få tilgang til harddisken!
   Viktig: Vær oppmerksom på at settet av funksjoner i sikkerhetsmodus ("Security Mode Features Set") IKKE er en Toshiba-funksjon, men en standardfunksjon i kommandosettet til ATAPI. Toshibas lagringsmediumsdivisjon (Storage Device Division) leverer INGEN form for verktøy for passordadministrasjon!
   Forholdsregler ved bruk
   • Ikke dekk til luftehullet (dette befinner seg på toppdekselet, inne i etiketten merket "Caution" ("Forsiktig")).
   • Hold hardiskstasjonen i sidekantene dens, ikke bruk makt på toppdekselet.
   • Du må hverken berøre hovedkretskortet ("PCBA") eller kontaktpinnene til grensesnittet.
   • Håndter enheten forsiktig og med omtanke for å unngå å skade den med støt, vibrasjoner og/eller elektrostatiske utladninger ("electrostatic discharge" eller "ESD").

    Tilleggsinformasjon:
   • Når det gjelder nærmere opplysninger om skruer og dreiemoment, må du slå opp i kapitlet "Tekniske parametre".
   • Forviss deg om at grensesnittkabelen er korrekt tilkoblet, dvs. kontaktpinne 1 til kontaktpinne 1.
   • Forviss deg om hvorvidt din system-BIOS støtter alle funksjonene til harddisken din. Det kan hende du må bruke et diskadministrasjonsprogram for å overvinne eventuelle begrensninger i BIOS.
   Klaprestøy (Ramp-Load)
   Vi kan ikke lenger si at en harddiskstasjon som lager en klaprende lyd når den ristes, åpenbart er defekt på en eller annen måte. Harddiskstasjoner fra Toshiba, som bruker såkalt "Ramp-Load"-teknologi, lager en klaprende lyd når man rister dem.
   Ramp-Load brukes for å fjerne lese/skrive-hodene fra lagringsmediet når strømmen slås av og når standby- eller hvilemodus slås på. Før man begynte å bruke Ramp-Load, stoppet hodene på lagringsmediet på den indre delen av kablingsfeltet. Dette området kalles landingssonen ("LZ") eller kontaktområde ved start og stopp ("Contact Start Stop" ("CSS")).
   Når enheten er ute av drift og utsettes for kraftige fysiske støt, er det mulig at aktuatoren (den delen som lese/skrive-hodene er festet til) vil løsne fra hvileposisjonen sin. Dette vil kunne få lese/skrive-hodene til å gli tvers over lagringsmediet, noe som vil kunne forårsake store skader. Tidligere modeller har en magnetisk låsemekanisme som sikrer aktuatoren når den er i hvileposisjon. Harddiskstasjoner med Toshiba "ramp load" gjør dette på en annen måte, idet de bruker en "treghetslås" i tillegg til en magnetisk lås.
   Treghetslåsen er aktiv når det enheten utsettes for kraftige støt når strømmen er av eller enheten befinner seg i standby- eller hvilemodus. Den magnetiske låsen er tilstrekkelig sterk til å tåle mindre kraftige støt, av den typen som kan forekomme under normale omstendigheter.
   Det er treghetslåsen som klaprer når harddisken ristes kraftig.

   Meldingen "KLAPRELYDER KAN FOREKOMME" ("RATTLE NOISE IS NORMAL") er også skrevet på harddiskstasjonens etikett.
   Toshiba er ikke alene om denne teknologien, såkalte "ramp load"-harddisker fra en annen velkjent produsent klaprer også når man rister dem.
   Grensesnittkontaktlayout og kontaktpinnetilordning


   1 Reservert
   2 Master/slave-lask
   3 Polaritetstaster

   1 - VERTSTILBAKESTILLING
   2 JORD
   3 VERTSDATA 7
   4 VERTSDATA 8
   5 VERTSDATA 6
   6 VERTSDATA 9
   7 VERTSDATA 5
   8 VERTSDATA 10
   9 VERTSDATA 4
   10 VERTSDATA 11
   11 VERTSDATA 3
   12 VERTSDATA 12
   13 VERTSDATA 2
   14 VERTSDATA 13
   15 VERTSDATA 1
   16 VERTSDATA 14
   17 VERTSDATA 0
   18 VERTSDATA 15
   19 JORD
   20 TAST
   21 DMARQ
   22 JORD
   23 - VERTS-IOW
   24 JORD
   25 - VERTS-IOR
   26 JORD
   27 IORDY
   28 - CSEL
   29 - DMACK
   30 JORD
   31 VERTS-IRQ14
   32 - VERTS-IO16
   33 VERTS-ADDR 1
   34 - VERTS-PDIAG
   35 VERTS-ADDR 0
   36 VERTS-ADDR 2
   37 - VERTS-CS0
   38 - VERTS-CS1
   39 - VERTS-SLV/ACT
   40 JORD
   41 + 5V (LOGISK)
   42 + 5 V (MOTOR)
   43 JORD
   44 RESERVERT
   Innstillinger for master/slave-lask


   Figur 1: Toshiba harddiskstasjon i "Master"-modus.

   2 - Master/slave-lask


   For å kunne bruke Toshibas harddisk som "Master"-enhet er det ikke nødvendig å stille inn noen lasker.   Figur 2: Toshiba harddiskstasjon i "Slave"-modus.

   2 - Master/slave-lask   For å kunne bruke Toshibas harddisk som "Slave"-enhet må "C/D"-lasken stilles inn som vist ovenfor.

   Standard monteringshuller
   Monteringshullene for Toshibas 2,5 tommers harddisker har tradisjonelt vært plassert som følger:   Figur 1: Tidligere standard for monteringshuller (SFF-8004)

   1 - IDE grensesnittkontakt
   2 - 34,93 mm
   3 -38,1 mm   Denne plasseringen av monteringshullene vises på figur 1 og stemmer overens med en standard kjent som liten formfaktor ("Small Form Factor") SFF 8004. Denne standarden ble brukt av nesten alle produsenter av 2,5 tommers harddiskstasjoner. Derfor konstruerte alle notebook-leverandørene harddiskbrakettene sine slik at disse skulle passe til harddiskstandarden.
   Etter hvert som harddiskteknologien utviklet seg, ble det klart at enkelte av harddiskprodusentene syntes denne standarden ga for lite spillerom. Dette skyldtes behovet for å presse stadig flere kablingsfelter inn i stadig mindre enheter.
   Man ble enige om at den komitteen som laget SFF-8004 skulle undersøke saken og skrive en rapport. Resultet ble dannelsen av flere nye standarder, SFF-8200, SFF-8201 og SFF-8212. Dette fremgår av figur 2 nedenfor.
   Med lanseringen av Toshibas harddisk "MK0503MAT" begynte monteringshullene på toshibaproduktene å dra fordel av den nye spesifikasjonen. "MK0503MAT" var en harddisk med en kapasitet på 500 MByte i et (superslankt) hus på 8,45 mm.
   Fra nå av ble nedenstående harddisker fra Toshiba også laget i samsvar med den nye standarden. Man ble enig om at spesifikasjonen måtte gjøres mer fleksibel. Dermed ble det avgjort at spesifikasjonen skulle få enda et sett monteringshuller.
   I tillegg skulle standarden være fleksibel nok til at de enkelte harddiskprodusentene selv skulle kunne avgjøre hvilken hullplassering de ville bruke. Standarde tillater faktisk produsenten å bruke enten ett av eller begge settene med monteringshuller, dvs. å blande standardene.
   Figur 2: Ny standard for monteringshuller (SFF-8200/-8201/-8212)

   1 - IDE grensesnittkontakt
   2 - 14 mm
   3 - 90,6 m
   Nummeridentifisering for harddiskmodeller fra Toshiba
   This shows how to identify the capacity, form factor and read/write head technology of the recent Toshiba Hard Disk Drives:

   MKxxyyABC
   xx = Capacity
   yy = Read/Write head technology
   A = Indicates format of capacity (xx)
   B = Interface type (A = "IDE", P = "PCMCIA")
   C = Form factor


   The following Example shows the different meanings of the single letters and numbers:
   MK 6 4 1 1 M A V
   Form factor
   C = Automotive
   N = 19 mm
   T = 8.45 mm
   V = 12.5 mm
   F = 6.35 mm
   P = 9.5 mm
   L = 5.0 mm
   H = 8 mm (1.8")
   S = 9.5 mm
   X = 9.5 mm with 5.400 rpm (Fluid Dynamic Bearing)
   Y = 9.5 mm with 7.200 rpm (Fluid Dynamic Bearing)

   MK 6 4 1 1 M A V
   A = ATA interface
   L = Low power
   P = PCMCIA interface (1.8'' HDD)
   S = Serial ATA interface

   MK 6 4 1 1 M A V
   M = Capacity < 10Gb
   G = Capacity > 10Gb

   MK 6 4 1 1 M A V
   Read/Write Head technology
   01 / 03 / 05 = MR (= GMR if 1.8'' HDD)
   02 = TFH (= GMR if PCMCIA interface)
   04 / 06 / 10 / 12 = DSMR
   07 = Perpendicular recording (1.8'' HDD)
   08 = New Form Factor, flexfoil interface connector (1.8'' HDD)
   09 / 11 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 23 / 25 etc. = GMR

   MK 6 4 1 1 M A V
   Capacity
   If MAx: 14 = 1.4GB, 21 = 2.1GB, 64 = 6.4GB etc.
   If GAx: 10 = 10Gb, 18 = 18Gb, 40 = 40Gb etc.


   Note:
   MR = Magneto-Resistive Head
   TFH = Thin Film Head
   GMR = Giant MR Head
   DSMR = Dual Stripe MR Head


   Further examples are:

   MK6412MAT
   6.4 GByte capacity, 8.45 mm form factor using DSMR read/write head technology
   MK4026GAX
   40 GByte capacity, 9.5 mm form factor with FDB motor at 5,400 rpm
   MK1003MAV
   1.0 GByte capacity, 12.5 mm form factor using MR read/write head technology
   MK8032GSX
   80 GByte capacity, 9.5 mm form factor, SATA interface with FDB motor at 5,400 rpm

   How to encode a Toshiba Hard Disk Drive Serial Number?

   The Toshiba serial number (S/N) includes details of the date of manufacture. The first digit of the serial number indicates the Month of manufacture and the 2nd digit indicates the Year.

   Example:
   M Y x x x x x x x
   M = Month
   Y = Year

   The month digit goes from 1, for January, through to 9, for September, and then X, Y and Z, for October, November and December.

   Examples:
   2 8 1 7 0 0 0 1 A
   2 = February
   8 = 1998

   3 0 5 4 4 3 0 6 T
   3 = March
   0 = 2000

   X 9 D 7 8 3 3 1 T
   X = October
   9 = 1999

   The remaining digits contain information about factory and production line, and some digits are reserved for a continuously running serial number.
Back to Top